Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Công ty TNHH truyền thông Kilala (dưới đây sẽ gọi là “công ty chúng tôi”) thực hiện chính sách bảo mật thông tin nhân như dưới đây, đồng thời thúc đẩy bảo mật thông tin bằng cách xây dựng hệ thống bảo mật và đào tạo nhận thức của toàn nhân viên về tầm quan trọng của bảo mật thông tin cá nhân một cách triệt để.

1. Quản lý thông tin cá nhân

Nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng luôn trong trạng thái chính xác, được cập nhật mới nhất và ngăn chặn các rủi ro thông tin bị sai lệch, đánh mất, tổn hại, làm giả, rò rỉ, công ty chúng tôi đã thiết lập cơ cấu quản lý, duy trì hệ thống bảo mật, đào tạo nhân viên một cách triệt để những kiến thức cần thiết đồng thời thực hiện các chính sách an toàn, quản lý nghiêm ngặt và về bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng.

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Những thông tin cá nhân chúng tôi nhận được từ quý khách sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc, hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp thắc mắc, gửi thư điện tử và tài liệu.

3. Nghiêm cấm việc cung cấp - công khai thông tin cá nhân với bên thứ 3

Công ty chúng tôi có những biện pháp quản lý phù hợp với những thông tin khách hàng mình đang nắm giữ, ngoại trừ những trường hợp sau đây, chúng tôi sẽ không công khai thông tin khách hàng cho bên thứ ba.

  • Trường hợp có sự đồng ý của khách hàng.
  • Trong trường hợp vì để thực hiện dịch vụ theo nguyện vọng của khách hàng, công ty chúng tôi sẽ công khai thông tin với bên được ủy thác làm nghiệp vụ.
  • Trong trường hợp cần phải công khai theo quy luật nhà nước.

4. Chính sách an toàn thông tin cá nhân

Nhằm đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông ty cá nhân, công ty chúng tôi luôn thực hiện các biện pháp bảo mật một cách chu toàn nhất.

5. Xác nhận của khách hàng

Chúng tôi sẽ xem xét và đáp ứng yêu cầu của những khách hàng có nguyện vọng xác nhận, chỉnh sửa, xóa bỏ thông tin cá nhân.

6. Tuân thủ theo luật pháp, quy định và đánh giá

Công ty chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật Nhật Bản liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân mà mình đang sở hữu và các quy định khác đồng thời xem xét, đánh giá, nỗ lực cải thiện lại nội dung sao cho phù hợp với chủ trương của mình.


Địa chỉ liên hệ

KILALA COMMUNICATION CO.,LTD
Lầu 9, Tòa nhà Capital Place, Số 6, Thái Văn Lung, Q.1, TPHCM, VietNam
TEL:+84-28-3827-7722
Thời gian tiếp nhận: 8 giờ~17 giờ (Ngoại trừ chủ nhật, ngày nghỉ và một số ngày nghỉ chỉ định của công ty)